Hierboven zijn alle bezittingen en schulden toegelicht. Wij kennen ook verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. In bijlage G vindt u een uitgebreide toelichting.