Gemeente Apeldoorn heeft de pensioenvoorziening APPA extern ondergebracht bij Loyalis. Per balansdatum is het benodigde pensioenvermogen € 5.275.682 en het opgebouwde pensioenvermogen bedraagt € 5.201.525. Het tekort aan benodigd pensioenvermogen à € 74.157 is bijgestort. De gehanteerde rekenrente voor het doelvermogen is 2,16%. Voor de pensioenen die ingaan voor 1 januari 2018 is de rekenrente vastgesteld op 1,5% (huidige rente voor pensioenpolissen). De gehanteerde sterftetabel voor het APPA plan kapitaal is: ABP 89-93. De accountant heeft een controle berekening gedaan, naar aanleiding hiervan is € 740.000 opgenomen onder de nog te betalen bedragen.
Ook beschikt de gemeente Apeldoorn over een kredietfaciliteit van € 25 miljoen bij de BNG. Van de kredietfaciliteit wordt geen gebruikt gemaakt en wordt alleen bij noodgevallen ingezet.
Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn eind 2015 € 3,4 miljoen aan vakantiedagen opstaan. Ook moet nog € 2,4 miljoen vakantiegeld worden uitbetaald, dit gebeurd zoals gebruikelijk in mei.

Hieronder treft u de gebruikelijke staat van gewaarborgde geldleningen.

Oorspronkelijk

Geldgever

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

Totaal van het

Deel van het

bedrag van de

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone

restantbedrag

restantbedrag

geldlening

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo-

van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/

aflossing

ning aan het

meente is ge-

en weth.

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

dienstjaar

geldleningen

dienstjaar

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

3.630.242

Nieuwbouw

Zorggroep Apeldoorn

12 dec 1968

24 feb 1969 nr

6,6250

653.442

653.442

72.605

580.837

580.837

casabonita

8340/223-3201

6.750.000

Nieuwbouw Natuurhuis

ST Natuurhuis

6.514.563

6.400.000

0

24.716

6.375.284

6.375.284

700.000

Fortis

Sporthal/Clubhuis WSV

WSV

18-12-2003/nr

5,20%

520.625

17.500

503.125

503.125

380427

907.560

Bankborgtocht tbv

Accress

var

453.780

453.780

0

453.780

453.780

Rek-courant Accress

134

710.620

BNG 40.0092580

bouw bibliotheek-

St. Goba

21 mei 1992

1 juli 1992 nr.

6,1500

473.747

473.747

23.688

450.059

450.059

filiaal Ugchelen

nr. 48570

WE92494-93/BV207

602

186.050

BNG 40.0089924

Investeringen in zwembad

De St. Zwembad N-O

5,0000

64.635

64.635

11.697

52.938

52.938

201299

137.500

ABN Amro 2x

Kunstgrasveld WSV

Stichting de Voorwaarts

4,80%

275.000

137.500

15.900

259.100

129.550

400.000

BNG 40.109258

Kunstgrasveld Orderbos

St Kunstgras Orderbos

400.000

200.000

40.000

360.000

180.000

81.600

Veld

ACC Nagelpoel

44.172

29.996

9.516

34.656

25.916

40.000

Clubhuis

ACC Nagelpoel

19.674

1.134

18.540

125.000

Veld

ACC Nagelpoel

69.875

3.150

66.725

25.000

Clubhuis

HSV Robur '58

21.650

14.265

2.700

18.950

13.245

115.000

Veld

SKO en AMHC

115.000

115.000

7.667

107.333

107.333

140.000

Veld

SKO en AMHC

140.000

140.000

9.334

130.666

130.666

Sub

13.948.571

9.676.614

8.771.914

0

239.607

9.326.728

9.087.998

Oorspronkelijk

Geldgever

Doel van de

Naam van de

Datum en num-

Datum en num-

Rente

Totaal van het

Deel van het

Bedrag van de

Totaalbedrag

Totaal van het

Deel van het

bedrag van de

geldlening

geldnemer

mer van het

mer van het

%

restantbedrag

restantbedrag

in de loop van

van de gewone

restantbedrag

restantbedrag

geldlening

besluit van de

besluit van de

van de geldle-

dat door de ge-

het dienstjaar

en buitengewo-

van de geldle-

dat door de ge-

raad cq burg.

goedkeuring

ning aan het

meente is ge-

te waarborgen/

aflossing

ning aan het

meente is ge-

en weth.

begin van het

waarborgd

gewaarborgde

eind van het

waarborgd

dienstjaar

geldleningen

dienstjaar

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Stichting Sprengenland Wonen

536

1.066.000

Aegon B02331569

bouw van 23 woningen

0,0375

917.000

458.500

917.000

0

0

537

226.890

Aegon B02331604

bouw van 23 woningen

0,0375

195.000

97.500

195.000

0

0

540

1.588.231

Aegon B02331821

bouw 18 woningen Uddel

0,0349

1.342.000

671.000

1.342.000

0

0

547

1.180.000

BNG 40.0085364.01

financiering drie projecten

0,0409

1.029.000

514.500

15.702

1.013.298

506.649

159.000

Nat ned 160590004

0,0401

137.000

68.500

137.000

0

0

3.300.000

BNG 40.101822

0,0424

3.300.000

1.650.000

3.300.000

1.650.000

1.250.000

BNG 40.103231

4,57%

1.250.000

625.000

0

1.250.000

625.000

1.750.000

BNG 40.102986

0,0481

1.750.000

875.000

0

0

1.750.000

875.000

680.670

Aegon B02331759

0,0349

577.000

288.500

577.000

0

0

3.000.000

BNG 40.104555

0,0409

3.000.000

1.500.000

0

0

3.000.000

1.500.000

3.000.000

BNG 40.105008

0,0374

3.000.000

1.500.000

0

0

3.000.000

1.500.000

10.000.000

NWB 28746

0,0425

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

5.000.000

BNG 40.106803

0,0375

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

3.000.000

BNG 40.108066

0,0251

3.000.000

1.500.000

0

0

3.000.000

1.500.000

Sub

35.200.791

34.497.000

17.248.500

0

3.183.702

31.313.298

15.656.649

De Goede Woning

528

1.134.451

ING retail levmij 152560006

bouw van 19 woningen

0,0401

965.000

482.500

965.000

0

0

543

4.537.802

BNG 40.0089904

financiering project 5571

0,0503

3.928.000

1.964.000

58.369

3.869.631

1.934.816

544

2.495.791

NatNed 152560009

financiering project 5571

0,0688

2.200.000

1.100.000

2.200.000

0

0

545

2.268.901

NatNed 152560010

financiering project 5571

0,0688

1.936.000

968.000

1.936.000

0

0

13.700.000

BNG 40.0097680

0,0442

9.418.000

4.709.000

500.345

8.917.655

4.458.828

1.855.400

SVN 871,807,030

0,0210

1.221.000

610.500

70.000

1.151.000

575.500

3.403.000

BNG 89905

0,0475

1.608.000

804.000

169.645

1.438.355

719.178

3.403.000

BNG 89906

0,0480

1.734.000

867.000

158.496

1.575.504

787.752

7.000.000

BNG 95164

0,0521

4.704.000

2.352.000

261.576

4.442.424

2.221.212

5.000.000

BNG 95165

0,0527

3.546.000

1.773.000

177.739

3.368.261

1.684.130

6.500.000

BNG 95170

0,0519

3.399.000

1.699.500

353.156

3.045.844

1.522.922

5.500.000

BNG 95172

0,0526

3.703.000

1.851.500

205.169

3.497.831

1.748.915

4.100.000

BNG 98716

0,0438

1.667.000

833.500

305.166

1.361.834

680.917

3.400.000

BNG 98715

0,0485

2.492.000

1.246.000

117.207

2.374.793

1.187.396

12.500.000

NWB 10023084

0,0495

12.500.000

6.250.000

12.500.000

6.250.000

4.000.000

NWB 10023085

0,0482

4.000.000

2.000.000

0

4.000.000

2.000.000

4.000.000

NWB 10023086

0,0489

4.000.000

2.000.000

0

4.000.000

2.000.000

3.900.000

NWB 10023087

0,0495

3.900.000

1.950.000

0

3.900.000

1.950.000

4.800.000

Rabobank ned 19247

0,0379

4.800.000

2.400.000

4.800.000

0

0

2.000.000

NWB 10024116

0,0363

2.000.000

1.000.000

2.000.000

0

0

4.000.000

NWB 10024117

0,0374

4.000.000

2.000.000

0

4.000.000

2.000.000

4.600.000

BNG 40.101578

0,0425

4.600.000

2.300.000

4.600.000

2.300.000

2.500.000

NWB 1W24875

0,0387

2.500.000

1.250.000

0

2.500.000

1.250.000

4.700.000

NWB1W24883

0,0411

4.700.000

2.350.000

4.700.000

2.350.000

7.500.000

BNG 40.102592

0,0427

7.500.000

3.750.000

0

7.500.000

3.750.000

10.000.000

NWB 10024937

0,0432

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

7.500.000

NWB 10024938

0,0431

7.500.000

3.750.000

0

0

7.500.000

3.750.000

10.000.000

NWB 20024941

0,0400

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

12.000.000

NWB 10025114

0,0496

12.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

6.000.000

11.700.000

NWB 10025113

0,0493

11.700.000

5.850.000

0

0

11.700.000

5.850.000

15.000.000

BNG 40.102915

0,0497

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

NWB 10025191

0,0479

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

BNG FLEX 128

0,0400

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

10.000.000

NWB 100225437

0,0429

10.000.000

5.000.000

0

10.000.000

0

0

15.000.000

BNG 40.103928

0,0450

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

NWB 10025883

0,0463

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

10.000.000

BNG 40.105319

0,0449

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

10.000.000

BNG 40.105455

0,0350

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000

NWB 20027590

0,0400

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

Sub

289.998.345

268.221.000

134.110.500

0

24.277.868

243.943.132

121.971.566

De Woonmensen

7.397.000

BNG 91432

0,0487

5.282.000

2.641.000

225.476

5.056.524

2.528.262

160.000

SVN 870.710.020

0,0425

47.000

23.500

13.000

34.000

17.000

250.000

SVN 870.711.020

0,0425

73.000

36.500

20.000

53.000

26.500

14.000.000

ABN A 24.02.65.548

0,0416

14.000.000

7.000.000

0

14.000.000

7.000.000

8.500.000

NWB19648/ 19067/100228810

0,0377

8.500.000

4.250.000

0

8.500.000

4.250.000

12.500.000

NWB 10024119

0,0358

12.500.000

6.250.000

12.500.000

0

0

10.000.000

BNG 40.103021

0,0482

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000

ABN A24.01.29598

0,0454

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

12.000.000

Rabo Ned 19627

0,0426

12.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

6.000.000

8.000.000

BNG 40.103598

0,0461

8.000.000

4.000.000

0

0

8.000.000

4.000.000

13.000.000

NWB 10025703

0,0513

13.000.000

6.500.000

0

0

13.000.000

6.500.000

10.000.000

NWB 10026005

0,0476

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

20.000.000

NWB 20026218

0,0400

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

20.000.000

NWB 10026219

0,0425

20.000.000

10.000.000

0

0

20.000.000

10.000.000

16.000.000

NWB 10026659

0,0370

16.000.000

8.000.000

0

0

16.000.000

8.000.000

10.000.000

NWB 10026658

0,0366

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

10.000.000

BNG 40105879

0,0320

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000

NWB 10026952

0,0344

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

NWB 10027187

0,0400

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

NWB 10028086

0,0400

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

NWB 20027306

0,0380

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

ASN B 8072011

0,0350

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

15.000.000

NWB 10027480

0,0344

15.000.000

7.500.000

0

0

15.000.000

7.500.000

12.000.000

Aegon Levensverz

0,0381

12.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

6.000.000

10.000.000

BNG 40107966

0,0353

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

6.000.000

BNG 40108388

0,0270

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

10.000.000

AG Insurance SA.

0,0260

10.000.000

5.000.000

0

0

10.000.000

5.000.000

Sub

314.807.000

298.402.000

149.201.000

0

12.758.476

285.643.524

142.821.762

Ons Huis

533

9.983.164

Aegon B02331573

nieuwbouw project 2604

0,0348

780.000

390.000

780.000

0

0

5.000.000

NWB 10022298

0,0512

5.000.000

2.500.000

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000

BNG 95919

0,0503

5.000.000

2.500.000

5.000.000

0

0

5.400.000

NWB 10023062

0,0461

5.400.000

2.700.000

5.400.000

0

0

8.000.000

BNG 21494

0,0400

8.000.000

4.000.000

0

8.000.000

4.000.000

30.000.000

BNG 40.102241

0,0422

30.000.000

15.000.000

0

30.000.000

15.000.000

60.000.000

NWB 20025431

0,0466

60.000.000

30.000.000

0

0

60.000.000

30.000.000

5.000.000

BNG 40.106207

0,0525

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000

BNG 40.106204

0,0525

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

5.000.000

BNG 40.106206

0,0525

5.000.000

2.500.000

0

0

5.000.000

2.500.000

5.000.000

BNG 40.106205

0,0525

6.000.000

3.000.000

0

0

6.000.000

3.000.000

7.400.000

BNG 40.108126

0,0203

7.400.000

3.700.000

0

0

7.400.000

3.700.000

5.800.000

BNG 40.108127

0,0180

5.800.000

2.900.000

0

0

5.800.000

2.900.000

5.500.000

BNG 40.108926

0,0239

5.500.000

2.750.000

0

0

5.500.000

2.750.000

3.800.000

BNG 40.109396

0,0077

3.800.000

1.900.000

0

0

3.800.000

1.900.000

5.000.000

BNG flex.500

0,0400

5.000.000

2.500.000

-4.000.000

0

1.000.000

500.000

Sub

170.883.164

163.680.000

81.840.000

-4.000.000

11.180.000

148.500.000

74.250.000

St Habion De Bilt

538

1.905.877

BNG 40.0084364

Financiering liquiditeitstekorten

0,0144

745.000

372.500

120.071

624.929

312.464

142

2.858.815

BNG 40.0087343

Projectnummer 22120

0,0587

168.000

84.000

168.000

0

0

4.400.000

NWB 10026992

0,0399

4.400.000

2.200.000

0

4.400.000

2.200.000

2.000.000

BNG 40108031

0,0253

2.000.000

1.000.000

0

2.000.000

1.000.000

10.000.000

BNG 40109639

0,0140

10.000.000

10.000.000

5.000.000

Sub

21.164.692

7.313.000

3.656.500

10.000.000

288.071

17.024.929

8.512.464

De Woonplaats

16.500.000

NWB 10023711

0,0415

16.500.000

8.250.000

16.500.000

0

0

11.500.000

NWB 10028931

0,0415

11.500.000

11.500.000

5.750.000

Sub

28.000.000

16.500.000

8.250.000

11.500.000

16.500.000

11.500.000

5.750.000

Woonzorg Nederland

554

1.309.000

BNG 82536

0,0159

582.000

291.000

69.000

513.000

256.500

8.110.000

BNG 40104623

0,0475

8.110.000

4.055.000

0

8.110.000

4.055.000

3.490.000

BNG 40104624

0,0475

3.490.000

1.745.000

0

3.490.000

1.745.000

4.097.000

BNG 40104625

0,0475

4.097.000

2.048.500

0

4.097.000

2.048.500

3.728.000

BNG 40104626

0,0475

3.728.000

1.864.000

0

3.728.000

1.864.000

2.120.000

BNG 40104627

0,0475

2.120.000

1.060.000

0

2.120.000

1.060.000

Sub

22.854.000

22.127.000

11.063.500

0

69.000

22.058.000

11.029.000

Vestia Groep

1.656.000

NWB 10015545

0,0429

1.842.347

921.174

1.842.347

921.174

2.500.000

BNG 40.102826

0,0486

2.500.000

1.250.000

2.500.000

1.250.000

Sub

4.156.000

4.342.347

2.171.174

0

0

4.342.347

2.171.174

St Mooiland Vitalis Amersfoort

3.600.000

BNG 40.101026

0,0414

3.600.000

1.800.000

3.600.000

1.800.000

2.900.000

BNG 40.101028

0,0416

2.900.000

1.450.000

2.900.000

1.450.000

10.000.000

BNG 40.105364

0,0369

10.000.000

5.000.000

0

10.000.000

5.000.000

25.000.000

Aegon Levenverz

0,0389

25.000.000

12.500.000

0

25.000.000

12.500.000

Sub

41.500.000

41.500.000

20.750.000

0

0

41.500.000

20.750.000

WSW

928.563.993

856.582.347

428.291.174

17.500.000

68.257.118

805.825.229

402.912.615

Tot

942.512.564

866.258.961

437.063.088

17.500.000

68.496.725

815.151.957

412.000.613