Specificatie over te boeken kredieten

Datum

Omschrijving investering

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

Toelichting

start

krediet

het krediet

per

boeken

investering

t/m 2015

31-12-2015

restantkrediet

naar 2015

Veiligheid en recht

1-1-2015

Mobiel handh THOR

100.000

0

100.000

100.000

Wegens hoge prioriteit voor Tribuut zal deze investering in de loop van 2016 gedaan.

Informatievoorziening

1-1-2014

Verv telefooncentr

451.000

376.483

74.517

74.500

De werkzaamheden bevinden zich in een afrondend stadium.

1-1-2015

Autom. App Co

275.000

0

275.000

275.000

Voor 2016 staat vervanging van apparatuur in de compterruimte gepland. Wegens hoge prioriteit voor Tribuut in 2016.

1-1-2013

TIS 2013

743.000

737.460

5.540

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2013

TIS innovatie 2013

200.000

192.000

8.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

TIS 2014

735.000

567.287

167.713

167.500

Is bestemd voor vervanging/ verlenging firewall, in combinatie met afloop huidig contract in 2016 (de verplichting is reeds aangegaan).

1-1-2014

TIS Innovatie 2014

100.000

99.793

207

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

TIS 2015

915.000

142.500

772.500

772.500

Is bestemd voor vervanging van diverse servers en netwerkcomponenten. Wegens hoge prioriteit voor Tribuut vertraagd.

1-1-2015

TIS Innovatie 2015

100.000

97.501

2.499

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

RIV

65.000

65.000

0

0

1-1-2014

I-Nup 2014

325.000

72.237

252.763

252.500

Het landelijk I-Nup programma komt op stoom.

1-1-2015

I-Nup 2015

325.000

1.872

323.128

323.000

Het landelijk I-Nup programma komt op stoom.

1-1-2013

I-nup 2013

125.000

126.660

-1.660

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2013

Verv pin-automaten

25.000

21.255

3.745

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2013

Cognos 2013

50.000

48.787

1.213

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

Cognos 2014

50.000

30.000

20.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2013

Verv. Gen. appl 2013

240.000

236.514

3.486

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

Verv Gen. appl 2014

50.000

55.257

-5.257

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

Verkiezingen

40.000

0

40.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

LIAS

50.000

43.135

6.865

6.865

Bestemd voor nader te bepalen uitbreidingen op het gebied van prestatie- en risicomanagement

Jeugd, zorg en Welzijn

1-1-2009

Kopperslagersd. 5

450.969

450.969

0

Krediet kan worden afgesloten

1-1-2009

Kopersld 5 Gong BSO

530.365

481.298

49.067

49.067

We verwachten dat krediet in 1e kwartaal 2016 volledig wordt afgerond en afgerekend.

1-1-2009

Vleugel Zbr bouwk pr

2.332.633

1.059.882

1.272.751

1.272.751

De bouw is nog niet afgerond

1-1-2009

Vleugel Zbr grond pr

905.225

669.600

235.625

Grond is in 2015 aangekocht voor lager bedrag dan raming.

1-1-2011

Kooiweg 29 uitbr

311.687

292.338

19.349

19.349

We verwachten dat krediet in 2016 volledig afgerekend en afgesloten kan worden

1-1-2012

Agricolastraat 36

1.849.697

1.190.838

658.859

658.859

Streven is om krediet in 2016 volledig af te rekenen en af te sluiten.

1-1-2011

Kampheuvellaan 60

2.729.841

188.419

2.541.422

2.541.422

De bouw van de sportzaal in Hoenderloo is na veel vertraging in 2015 gestart. Streven is om het krediet in 2016 af te ronden.

1-1-2012

Heemradenlaan 102 Zo

1.050.000

1.100.000

-50.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2012

Div. binnenklimaat

515.000

0

515.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

Stelpost spoedaanvra

500.000

0

500.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2011

Heemr 130 nieuwe gym

418.000

376.518

41.482

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2007

MFA Kristal nieuwbou

24.652.401

21.290.232

3.362.169

100.000

De laatste onderwerpen (zonwering / klimaatbeheersing / bestickering / aanpasing zon- en wind meters) worden na verwachting in 2016 definitief afgerond (verwachte kosten circa 100.000).

1-1-2014

Gentiaanstraat 804 A

981.090

800.000

181.090

181.090

Krediet is in uitvoering en zal naar verwachting in 2016 worden afgerekend en afgerond.

Vastgoed en grond

1-9-2012

Deventerstraat 24

2.015.000

1.640.990

374.010

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2010

Voss 299 CODA herste

146.300

43.831

102.469

102.469

Uitvoering vindt plaats in 2016 in combinatie met een verbouwing door CODA zelf.

1-5-2010

Transformatieplan in

1.037.100

827.709

209.391

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2013

Overkapping gladheid

100.000

75.798

24.202

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

Hoge Weije transform

85.000

62.846

22.154

22.154

De financiele afronding is in 2016 (verbouwing gerealiseerd in 2015).

1-1-2015

Verduurzaming voorbe

150.000

88.805

61.195

61.195

Voorbereidingskrediet in 2016 te betrekken bij totaalplan verduurzaming.

1-7-2015

verduurz. lg fruit

450.000

40.849

409.151

409.151

Voorbereiding was in 2015, de uitvoering vindt grotendeels plaats in 2016.

Ruimtelijke leefomgeving

1-1-2011

Park.app PG marktpl

750.000

0

750.000

750.000

Bij inspectie bleek de bestaande apparatuur nog goed genoeg. Verwacht wordt dat in 2016 een begin wordt gemaakt met de vervanging.

1-1-2011

Park.app PG Kon.have

250.000

0

250.000

250.000

Bij inspectie bleek de bestaande apparatuur nog goed genoeg. Verwacht wordt dat in 2016 een begin wordt gemaakt met de vervanging.

1-6-2011

Brinkpark bw garage

9.450.000

2.978.568

6.471.432

0

Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP

1-7-2007

Losse aansluitingen

39.300

464.335

-425.035

0

Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP

1-1-2008

Basisinsp. Beekb

800.000

0

800.000

0

Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP

1-1-2008

Waterkwaliteitsspoor

1.000.000

0

1.000.000

0

Dit krediet kan worden afgesloten. Nieuwe investeringen worden voorgelegd in nieuwe GRP

1-1-2009

Basisinspanning Klar

750.000

0

750.000

100.000

Er is een bestaande afspraak met het waterschap en gemeente Voorst. Deze wordt in 2016/2017 ingelost.

1-1-2009

Waterkwaliteitsspoor

1.000.000

0

1.000.000

300.000

Over te boeken bedrag is nodig voor overbrugging naar nieuwe GRP. Bij een positief raadsbesluit vervalt dit krediet.

1-1-2014

Afkoppelen bij herfst

13.104.203

0

13.104.203

1.650.000

Overboeking is nodig vanwege bestaande afspraken en overeenkomsten die doorlopen tot en met 2018.

1-1-2014

Actief en autonoom a

725.448

1.011.935

-286.487

0

Over te boeken bedrag is nodig voor overbrugging naar nieuwe GRP. Bij een positief raadsbesluit vervalt dit krediet. De negatieve kredietruimte wordt opgelost in het nieuwe GRP.

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

14.366.059

3.281.997

11.084.062

11.084.062

Deze activiteit loopt door tot minimaal 2022.

Beheer en onderhoud

1-1-2014

Inv 2014 ivm WUW

58.900

58.900

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Inv 2015 ivm WUW

48.200

0

48.200

48.200

WUW (Wet Uitkering Wegen)-krediet, zijn werkzaamheden met betrekking tot het project rotonde Jachtlaan- Laan van Orden. Voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2015 gedaan. Uitvoeringswerkzaamheden gaan in 2016 plaatsvinden.

1-1-2011

Parkeerapp maaiveld

1.340.000

758.180

581.820

40.000

Project is nog niet conform de richtlijnen van het plan van aanpak uitgevoerd. Afrekening zal in 2016 plaatsvinden

1-1-2015

Routine-inv 2015

0

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2012

Heftruck

31.000

31.000

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2012

Trekker

59.000

59.000

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2014

79-BF-X9 Scania vr.

219.828

219.828

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Vandaele houtversnip

24.000

24.000

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VL-270-H VW Crafter

58.282

58.282

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Toro GM 4010

64.490

64.490

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Husqvarna zitmaaier

20.000

20.000

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VL-794-L Fiat Doblo

25.188

25.188

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VP-941-G Fiat Doblo

24.852

24.852

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VP-572-G Fiat Doblo

31.660

31.660

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

1-ZRG-69 VW e-UP

22.454

22.454

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Holder C250 kantstee

74.000

74.000

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Boki grafdelfmachine

112.565

112.565

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-142-V Peugeot

23.329

23.329

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-797-X Peugeot

23.329

23.329

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-144-V Peugeot

23.329

29.679

-6.350

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-143-V Peugeot

23.329

23.329

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-140-V Peugeot

23.329

23.329

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

VR-141-V Peugeot

23.940

23.940

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

Strat. 50-36 PESN-66

34.950

34.950

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

aanh.syntos B11-21

30.009

30.009

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

aanh.syntos B11-21+s

39.641

39.641

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

VS-644-J VW Transpo.

44.700

44.099

601

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

Fiat Doblo multijet

46.000

0

46.000

46.000

Levering vindt eind januari 2016 plaats

1-2-2016

colorado 350 hogedr.

40.000

0

40.000

40.000

Levering vindt eind januari 2016 plaats

1-2-2016

..-...-. Peug.Partne

25.000

0

25.000

25.000

Levering vindt eind januari 2016 plaats

1-11-2015

Planningssysteem

66.450

66.434

16

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-388-G/HR-389-G

26.250

26.221

29

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-390-G/HR-391-G

26.250

26.221

29

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-646-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-647-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-648-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-649-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-651-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-653-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-654-H seat leon

21.050

1.360

19.690

19.690

Levering en facturering heeft inmiddels in januari 2016 plaatsgevonden.

1-12-2015

HR-655-H seat leon

21.050

21.037

13

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

VW Up Electric 1

23.250

1.360

21.890

21.890

Ivm leveringsproblemen wordt auto geleverd in februari 2016

1-12-2015

VW Up Electric 2

23.250

1.360

21.890

21.890

Ivm leveringsproblemen wordt auto geleverd in februari 2016

1-12-2015

HR-252-D ford kuga

28.200

28.174

26

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-253-D ford kuga

28.200

28.174

26

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2016

verz.budget vvmiddel

41.500

0

41.500

41.500

Betreft restant verzamelkrediet concernvervoermiddelen. Is besloten om dit bedrag 'achter de hand te houden'. Evaluatie concernvervoermiddelen vindt halverwege 2016 plaats. Dan zal ook duidelijk worden wat er met dit krediet gaat gebeuren.

1-12-2015

HR-392-G/HR-393-G

26.250

26.221

29

0

Krediet kan worden afgelsoten.

Publiek, ondernemen en wijken

1-1-2015

Inrichting SC

50.000

1.089

48.912

48.912

Het Servicecentrum maakt onderdeel uit van het toekomstige KCC. Het KCC wordt in de basis gevormd door de teams ISP, Servicecentrum, Publieksbalie en PIBV. Activiteiten die vanuit deze teams plaatsvinden worden in de komende jaren uitgebreid met frontoffice activiteiten die nu elders in de organisatie belegd zijn. Dit krediet wordt aangewend om dit proces te faciliteren door o.a. de (her)inrichting van het KCC.

1-1-2015

Herinrichting trouwz

87.500

0

87.500

87.500

In 2016 zullen een aantal werkzaamheden m.b.t. de trouwzaal uitgevoerd worden. Het gaat hierbij o.a. om het nieuw bekleden van de trouwstoelen, de aanschaf van een nieuwe rode loper voor binnen en buiten en het aanpassen van de hal aan deze tijd (kleuren, akoestiek en inrichting).

1-1-2015

Verb electra markten

37.000

0

37.000

37.000

In januari 2016 worden de electrakasten op het Marktplein nagekeken, gerepareerd en gekeurd. Deze werkzaamheden zullen voor de overige wijkmarkten in het 1e en 2e kwartaal uitgevoerd worden. Daarnaast moeten er electrakasten aangelegd en gerepareerd worden ten behoeve van de terugplaatsing van de markt naar het Violierenplein. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zodra een definitieve tekening voor dit plein beschikbaar is.

Shared Service Center

1-7-2012

Vervanging GBS 2012

277.000

0

277.000

277.000

Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad).

1-1-2015

Verv binnenzon

85.000

0

85.000

85.000

Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad).

1-1-2013

Vloerbekleding

718.000

0

718.000

718.000

Deze investering is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke huisvesting (Huis van de Stad).

TOTAAL GENERAAL

92.737.123

43.565.406

49.171.717

23.081.016