Houdbaarheid financiën

Onder houdbare gemeentefinanciën wordt verstaan dat de gemeente aan haar verplichtingen kan voldoen en dat ook bij economisch slecht weer de gemeentefinanciën zonder hulp van buitenaf beheersbaar blijven. De VNG heeft hiervoor een vernieuwd model ontwikkeld waarin een verband wordt gelegd tussen de schuld, bezuinigingen en economische ontwikkelingen.
Met dit model is te bepalen hoe houdbaar de gemeentefinanciën zijn in tijde van economische crisis. Op basis van dit model hebben wij voor Apeldoorn een nieuwe doorrekening gemaakt.

In de onderstaande grafiek vindt u de resultaten van deze doorrekening. Deze grafiek geeft de trend van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën weer bij verschillende economische ontwikkelingen in combinatie met bezuinigingen.

Met houdbaarheid financiën bedoelen we dat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen en dat de gemeentefinanciën ook bij economisch slecht weer beheersbaar blijven zonder hulp van buitenaf. De VNG heeft hiervoor een nieuw model ontwikkeld waarin een verband wordt gelegd tussen schuld, bezuinigingen en economische ontwikkelingen. Met dit model hebben we opnieuw berekend hoe houdbaar onze financiën zijn in tijden van economische crisis.

In de grafiek hieronder ziet u de resultaten van deze berekening. Deze grafiek geeft de trend van de houdbaarheid van onze gemeentefinanciën weer bij verschillende economische ontwikkelingen in combinatie met bezuinigingen.

De positieve ontwikkeling van de schuld in 2015 levert ook voor de toekomstige jaren een positieve bijdrage.

Deze grafiek laat zien dat bij de 'huidige' economische ontwikkeling onze schuldpositie eerst heel licht oploopt, om daarna voorzichtig te dalen. In het rekenmodel is 2022 ons streefjaar om op een schuldquote van 90% uit te komen. Om bij de huidige economische ontwikkeling in 2022 op 90% uit te komen, is 5 jaar lang een jaarlijkse bezuiniging van 0,5% nodig. In een scenario voor economisch slecht weer berekent het VNG-model een theoretisch structurele bezuiniging van 4% per jaar. Voor onze gemeente betekent dat een bezuiniging van € 17 miljoen per jaar om in het streefjaar 2022 op een schuldquote van 90% uit te komen. Om bij economisch slecht weer onze gemeentefinanciën weer beheersbaar te krijgen, moeten we minimaal 5 jaar lang 1,5% of in euro’s 6,4 miljoen structureel bezuinigen om de trend van de schuldquote weer naar beneden te krijgen.

Bij deze scenario’s zijn we uitgegaan van bezuinigen op de exploitatie. Maar ook aanpassingen in het investeringsvolume kunnen de schuldquote verbeteren.

De grafiek geeft de trend van verschillende scenario’s weer. We kunnen er geen conclusies aan verbinden over absolute getallen.