Paragraaf vastgoed

We hebben in 2015 een eerste versie gemaakt van een Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). Daarbij lag de focus op de zogeheten top 15-panden. Daarnaast hebben we de hele portefeuille van het vastgoedbedrijf bekeken.
Met ingang van deze jaarrekening stellen we geen specifieke paragraaf Vastgoed meer op voor de verantwoording en een doorkijk naar de toekomst. We hebben dat besloten omdat alles wat in de paragraaf vastgoed van de MPB staat, ook bijna helemaal in het MPV staat. We nemen daarom voortaan alle informatie voor de paragraaf Vastgoed op in het volgende MPV.