Stand van zaken
In het verleden hebben we een deel van de gemeentelijke veldsportaccommodaties (velden en bijbehorende kleedgebouwen) overgedragen aan de verenigingen die de accommodaties gebruiken. Ongeveer 40 velden zijn nog gemeentelijk eigendom. Het is ons beleid om het onderhoud van het entouragegroen over te laten nemen door de verenigingen. We hebben een groot deel van de overeenkomsten met de verenigingen al hierop aangepast. We dragen ook zo veel mogelijk de energielasten over aan de verenigingen door aansluitingen rechtstreeks op naam van de gebruikers te stellen.

Programma 2015
De bestaande situatie is niet veranderd. In 2014 is de toplaag van de 2 kunstgrasvelden van WSV vervangen. Wij betalen een deel van de kosten daarvan.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We zijn vooral bezig geweest een goed beeld te krijgen van de eigendomssituaties en overdrachten aan verenigingen van de sportaccommodaties. We zijn bijna klaar met de behandeling van de vraag van een vereniging om een deel van het entouragegroen te mogen kopen.