Stand van zaken
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor genoeg huisvesting voor het onderwijs in Apeldoorn. Wij zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. De schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud van de schoolgebouwen.

Programma 2015
We stellen het programma 2015 vast. Daarbij houden we ons aan de kaderstelling onderwijshuisvesting 2012-2015. We laten de schoolbesturen het onderhoud aan hun schoolgebouwen uitvoeren.

Wat hebben we gedaan in 2015?
In de Zomernota 2012 hebben we nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting uitgesteld tot 2016. Dit heeft een bezuiniging van € 3,5 miljoen opgeleverd.
Eind 2015 heeft u de Kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 vastgesteld. Het uitgangspunt van die nota is dat we investeren in vervangende nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen en gymzalen. We nemen concrete projecten jaarlijks op in het programma onderwijshuisvesting.