Hieronder vindt u een overzicht van de budgetten voor regulier onderhoud, verdeeld naar de kapitaalgoederen waar deze paragraaf over gaat. De kosten zijn exclusief de interne uren.

Begroot

Realisatie

Wegen (inclusief vegen)

10.043.000

9.607.000

Openbare verlichting

1.550.000

1.378.000

Bruggen

1.226.000

1.081.000

Riolering

4.191.000

4.305.000

Water (vijvers, grondwater en dergelijke)

Verkeersapparatuur/-meubilair

440.000

157.000

Parkeren

814.000

635.000

Groen (inclusief bossen en speelvoorzieningen)

4.378.000

4.351.000

Begraafplaatsen

447.000

348.000

Sportvelden

127.000

122.000

Gemeentegebouwen (inclusief Accres)

3.536.000

2.203.000

Onderhoud onderwijshuisvesting  *

0

0

* Vanaf 2015 is het buitenonderhoud schoolgebouwen van het primair onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen.