Stand van zaken
De visie op het water in Apeldoorn is vastgelegd in het waterplan. Het uitvoeringsprogramma van Water en Riolering loopt van 2006 tot 2015. In 2015 stellen we gelijk met het GRP een nieuw uitvoeringsprogramma op. We voeren het waterplan uit.

Programma 2015
Het uitvoeringsprogramma voor 2015 is vastgelegd in het Programma Water en Riolering en het Programma Beken en Sprengen. Volgens dat programma voeren we diverse projecten uit. De belangrijkste zijn:

  • maatregelen tegen wateroverlast;
  • waterkwaliteitsmaatregelen door het oplossen van knelpunten, onder andere door verbeteringen in de riolering en diverse afkoppelprojecten.

We combineren de uitvoering van de Eendrachtspreng, de beek in het Orderveen en de Rode Beek met ecologie, recreatie en cultuurhistorie.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We hebben diverse projecten uit het uitvoeringsprogramma voor 2015 uitgevoerd. De belangrijkste zijn: maatregelen tegen wateroverlast;

  • waterkwaliteitsmaatregelen door het oplossen van knelpunten, onder andere door verbeteringen in de riolering en diverse afkoppelprojecten;
  • herstel van beken. Daarmee hebben we ook bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit, ecologie, recreatie en cultuurhistorie.