Stand van zaken
We hebben met alle leveranciers van verkeersapparatuur contracten gesloten voor het beheer en onderhoud en het verhelpen van storingen. Daarnaast voeren we een jaarlijks vervangingsprogramma uit voor de verkeersregelinstallaties. We zorgen voor afstemming en implementatie binnen integraal ‘voorraadbeheer’.

Programma 2015
We voeren in 2015 het onderhoud en de vervanging uit volgens het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We hebben het geplande onderhoud en de geplande vervanging uitgevoerd volgens het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan.