Stand van zaken
De ambities, doelen en maatregelen voor water en riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2011-2015. In 2015 leggen wij een nieuw GRP aan u voor. Het GRP is een wettelijk verplicht plan en gaat over een periode van 5 jaar. We voeren het huidige GRP uit.

Programma 2015
We voeren in 2015 het beheer en onderhoud uit volgens het GRP en het jaarlijks onderhouds- en vervangingsplan. Het gaat om verschillende maatregelen:

  • het reguliere beheer en onderhoud, zoals het oplossen van storingen, reiniging, inspectie en reparaties;
  • groot onderhoud en vervangingen
  • projecten, zoals het oplossen van knelpunten, de verbetering van het functioneren van het systeem en reconstructies;
  • onderzoeken, planvorming en voorbereiding die daarvoor nodig zijn.

We werken ook aan verduurzaming van de afvalwaterketen en verdere regionale samenwerking.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We hebben het beheer en onderhoud uitgevoerd volgens het GRP en het jaarlijks onderhouds- en vervangingsplan. Het ging om verschillende maatregelen:

  • het reguliere beheer en onderhoud, zoals het oplossen van storingen, reiniging, inspectie en reparaties;
  • groot onderhoud en vervangingen
  • projecten, zoals het oplossen van knelpunten, de verbetering van het functioneren van het systeem en reconstructies;
  • onderzoeken, planvorming en voorbereiding die daarvoor nodig zijn.

We hebben ook gewerkt aan verduurzaming van de afvalwaterketen en verdere regionale samenwerking.