Stand van zaken
We zijn in 2014 begonnen met de uitvoering van de maatregelen uit het Herstelplan Wegen (fiets en voetpaden en wegen). Ons doel is om geleidelijk de achterstand bij het wegenonderhoud terug te brengen. Een goed en veilig wegennet is ook nodig om iedereen die onderweg is gastvrij te ontvangen. Voor het gastvrije onthaal hebben wij veilige wandel- en fietspaden. Verduurzaming en ‘voorraadbeheer’ zijn onze opdrachten voor de toekomst.

Programma 2015
In 2015 voeren we onderhoud aan wegen en fiets- en wandelpaden uit volgens ons Uitvoeringsplan Wegen 2014-2016. We bieden u ook een doorkijk voor de jaren 2015-2017 aan waarin we aangeven welke wegen we in die periode aanpakken.

Wat hebben we gedaan in 2015?
Op drie projecten na hebben we het Uitvoeringsprogramma Wegen 2015 helemaal uitgevoerd. We hebben ook ongeveer de helft van de bijdrage van € 5 miljoen van de provincie gebruikt om de achterstand in het onderhoud terug te brengen. Die bijdrage krijgen we voor de jaren 2014 - 2018.