Stand van zaken
Apeldoorn is een ‘Buitenstad’. De Apeldoornse ruimte is schoon, heel en veilig. Verduurzaming en ‘voorraadbeheer’ zijn daarbij onze opdrachten voor de toekomst.
We zijn bezig met integraal ‘voorraadbeheer’ van de openbare ruimte, net zoals we dat gedaan hebben met het Herstelplan wegen. Deze aanpak heeft de werktitel Grip op kapitaalgoederen. Hiermee willen we een beeld krijgen van de hoeveelheid en verouderingsgraad van onze kapitaalgoederen en van de manier waarop we prioriteiten kunnen stellen. We hebben de resultaten hiervan in 2016.
Voor de wijk De Maten zijn we bezig met een inventarisatie over de stand van zaken in de openbare ruimte. Deze wijk krijgt extra aandacht. Het is een wijk met de kenmerken van een zogenaamde bloemkoolwijk. De wijk is in korte tijd aangelegd en bij de aanleg zijn veel nieuwe indelingen en materialen gebruikt die nog niet waren uitgeprobeerd. De wijk vertoont slijtageverschijnselen waar we ons zorgen over maken. Uit de inventarisatie komen ideeën over hoe we met relatief kleine ingrepen toekomstige problemen als verloedering kunnen voorkomen. Bij de aanpak zorgen we goed voor samenhang met het project Grip op kapitaalgoederen.