Stand van zaken
De komende jaren schilderen we de technisch goede masten en vervangen we de slechte. We vervangen ook de minder energie-efficiënte lampen door led-lampen die gedimd kunnen worden. We verwachten dat we met het huidige vervangingsbudget samen met de reserve Schilderonderhoud de achterstanden bij de vervanging van op lichtmasten in 2020 hebben weggewerkt. Wij dragen bij aan energieneutraliteit en duurzaamheid. De openbare verlichting is een onderdeel van integraal ‘voorraadbeheer’.

Programma 2015
We gebruiken het onderhoudsbudget volgens het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We hebben het geplande onderhoud en de geplande vervanging uitgevoerd volgens het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan.