Stand van zaken:
De bruggen voldoen aan de functionele eisen. Er is echter sprake van een onderhoudsachterstand. Vanwege de technische staat zullen drie bruggen over het Apeldoorns kanaal vervangen moeten worden. Voor de jaren 2012-2015 is hiervoor in totaal € 2,25 miljoen extra beschikbaar gesteld. Daarnaast zal binnen 5 tot 10 jaar een groot aantal houten fiets- en voetbruggen in de wijken Zevenhuizen en de Maten vervangen moeten worden. De omvang van de werkzaamheden gaan het reguliere budget te boven. Daarom is in het  ‘Herstelplan Wegen (fiets-, voetpaden en wegen)’ deze problematiek ook meegenomen. Het onderhouden en vervangen van bruggen maakt deel uit van integraal ‘voorraadbeheer’.

Programma 2015:
In 2015 worden onderhoud en vervanging uitgevoerd zoals aangegeven in de Nota Bruggen en het door ons vastgestelde Uitvoeringsplan Wegen 2014 - 2016.

Wat hebben we gedaan in 2015?
De drie kanaalbruggen zijn opgeleverd. Het verdere onderhoud aan bruggen is conform plan uitgevoerd.

Stand van zaken
De bruggen voldoen aan de functionele eisen. Maar er is wel achterstand in onderhoud. We moeten drie bruggen over het Apeldoorns kanaal vervangen vanwege hun technische staat. We hebben voor de jaren 2012-2015 hier in totaal € 2,25 miljoen extra voor gekregen. Daarnaast moeten we binnen 5 tot 10 jaar een groot aantal houten fiets- en voetbruggen in de wijken Zevenhuizen en de Maten vervangen. Dat is zoveel werk dat we het niet kunnen betalen vanuit het reguliere budget. Daarom hebben we dat probleem meegenomen in het Herstelplan Wegen (fiets- en voetpaden en wegen). Het onderhouden en vervangen van bruggen hoort  bij integraal ‘voorraadbeheer’.

Programma 2015
We voeren in 2015 onderhoud en vervanging uit zoals dat is aangegeven in de Nota Bruggen en ons Uitvoeringsplan Wegen 2014-2016.

Wat hebben we gedaan in 2015?
De drie kanaalbruggen zijn opgeleverd. We hebben het andere onderhoud aan bruggen uitgevoerd volgens het plan.