Mutaties leningenpartefeuille

Begroting 2015

Rekening 2015

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2015

597,2

3,24%

597,2

3,22%

Nieuwe leningen

50,0

1,99%

30,0

1,01%

Reguliere aflossingen

72,6

3,00%

72,6

2,96%

Vervroegde aflossingen

0,0

0,0

Renteherzieningen

0,0

0,0

Stand per 31-12-2015

574,6

3,18%

554,6

3,03%

Het gemiddelde rentepercentage van de nieuwe leningen zorgt voor een verdere daling van het gemiddelde percentage van de totale portefeuille.

In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de leningportefeuille vanaf 2012.