Het buffervermogen is dat deel van het eigen vermogen, dat beschikbaar is om risico’s op te vangen. Basis voor het buffervermogen is de Algemene Reserve. Deze wordt gecorrigeerd voor de negatieve reserves, zoals de Reserve Tekort Grondbedrijf. Het buffervermogen bedraagt op basis van deze jaarrekening -/- € 20,2 miljoen en groeit naar € 27,9 miljoen in 2022.