De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden die we als gemeente hebben om  kosten te dekken van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit kijken we naar drie onderdelen:

  • het buffervermogen;
  • ruimte in de begroting
  • belastingcapaciteit die we niet hebben gebruikt.

Op basis van de MPB 2016-2019 hadden we berekend dat de weerstandscapaciteit -/- € 14,3 miljoen zou zijn en zou groeien naar € 37,4 miljoen in 2022. Op basis van deze jaarrekening is de weerstandscapaciteit eind 2016 -/- €20,1 miljoen en groeit die naar € 31,9 miljoen in 2022. De neerwaartse bijstelling is een gevolg van enkele begrotingswijzigingen in 2015 en de resultaatbestemming zoals voorgesteld in deze jaarrekening.