Ook de bezuinigingsmogelijkheid binnen de bestaande begroting behoort tot een van de factoren die de weerstandscapaciteit bepaalt. Immers wanneer het echt tegenzit, zullen de zeilen op alle fronten moeten worden bijgezet, zeker wanneer er sprake is van onvoldoende (of negatief) eigen vermogen. In dat geval zal er fors moeten worden ingegrepen. Gelet op de nog te realiseren taakstellingen en ambities en onzekerheden is een structurele opvangbuffer opgenomen in de MPB van € 863.000 in 2016 oplopend naar € 3,9 miljoen in 2019. Deze buffer draagt bij aan de weerstandscapaciteit.