We richten onze aandacht en inspanning steeds meer op de bestaande stad, op de wijken en dorpen ‘die er al zijn’. Daarbij werken we aan de strategische opgaven van de buitenstad Apeldoorn: de comfortabele woonstad, de veelzijdige economie en het toeristisch toplandschap. Verder stellen we orde op zaken in onze vastgoedportefeuille.

Wonen
We hebben met de VSW nieuwe afspraken gemaakt over wat zij in de periode 2015-2018 gaan doen om kwetsbare huishoudens aan woonruimte te helpen. Het gaat er vooral om dat er genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn. VSW is de stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties. In die stichting werken Ons Huis, De Goede Woning, De Woonmensen en Sprengenland Wonen samen.
In 2015 hebben we de nota Actualisering woningbouwprogrammering vastgesteld. In die nota hebben we de kaders voor het woningbouwprogramma actueel gemaakt. We leggen meer nadruk op de aantallen. Dat heeft geleid tot een prioriteitenagenda die we in 2016 en volgende jaren verder gaan uitvoeren.

Nieuwe welstandsregels
We hebben een begin gemaakt met het maken van een nieuwe welstandsnota. Een van de uitgangspunten daarin is dat we de basiskwaliteiten van Apeldoorn willen behouden. Ons nieuwe welstandsbeleid heeft minder regels, is eigentijds en eenvoudig en geeft meer inspiratie. In 2015 hebben we verschillende partijen voor wie de nieuwe welstandsnota belangrijk is, informatie gegeven over het doel van de nieuwe welstandsnota en over het proces voor de vaststelling daarvan.  

Nieuwe initiatieven voor bedrijvigheid
Er is in 2015 een aantal nieuwe initiatieven ontstaan om de economie van Apeldoorn te versterken. Een voorbeeld daarvan is Apeldoorn Congresstad, waarin ondernemers samenwerken om het gastvrije, eigentijdse en bruisende Apeldoorn en haar prachtige omgeving met volop vertier nog beter te verkopen als congresstad. Een ander initiatief is de Stichting Apeldoorn Stagestad die de sectoren ICT, maakindustrie en zorg samen hebben opgericht. Deze stichting wil op een professionele manier hoogopgeleide stagiaires naar Apeldoorn halen. Wij helpen de Stichting met een opstartsubsidie voor de periode 2015-2017. Wij hebben ook meegeholpen aan de oprichting van het platform Apeldoorn Cleantech. Tien Apeldoornse bedrijven uit de maakindustrie werken in die stichting samen aan de cleantech-opgave. Onze rol is het stimuleren van samenwerking en het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. In onze gemeente is area055 op de Zwitsal ingericht als Cleantech Centre. We zijn in 2015 ook druk geweest met realisering van mogelijkheden om leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen. Bedrijven in Apeldoorn zijn relatief tevreden over het ondernemersklimaat hier. Zij geven het een rapportcijfer 7,2.
Zwitsal groeit
Voor drie hallen op de Zwitsal hebben we nieuwe huurders gevonden: Area055 (Cleantech Hotspot), E-karten (elektrische karts) en Bounz (trampolines). We hebben ook het ontwerp voor de openbare ruimte afgemaakt. We voeren het ontwerp in fasen uit. We beginnen met de aanleg van goede parkeervoorzieningen.

Grond voor woningen en bedrijven

Woningbouw
De verkoop van gronden voor woningbouw zit in de lift. We hebben 39 kavels meer verkocht dan we hadden verwacht. Dat betekent dat de verkopen voor het tweede jaar achter elkaar boven onze begroting liggen. Vooral Zuidbroek deed het goed. Daar is in 2015 de bouw van ruim 140 woningen begonnen. We hebben ook 12 kavels aan particulieren verkocht, 10 in Zuidbroek en 2 in Groot Zonnehoeve. Dat is 4 minder dan we hadden verwacht, maar meer dan de vorige jaren. Ook in Groot Zonnehoeve werd een flink aantal woningen verkocht en gebouwd. Wij hebben er verschillende kavels verkocht in Villahoeve, onder meer dankzij de pionierskorting. Hiermee hebben we de eerste mensen beloond die het besluit namen in deze nog maagdelijke omgeving een bouwkavel te kopen.
In Zuidbroek hebben we gekeken naar mogelijkheden voor vestiging van een crematorium en een asielzoekerscentrum. Het karakter van die voorzieningen en de overlast die mensen ervan verwachten, zorgden voor heftige emoties bij veel mensen.

Bedrijventerreinen
We hebben 5 ha aan bedrijventerreinen verkocht. Dat is meer dan we hadden begroot. Daarmee komt een einde aan een periode met weinig verkopen. We zien aan het aantal reserveringen en contracten duidelijk dat de belangstelling toeneemt. De meeste vierkante meters hebben we verkocht op Ecofactorij voor de vestiging van een distributiecentrum van installatiegroothandel Wasco. In Zuidbroek (Apeldoorn Noord II) bleven de verkopen achter bij de raming. Er was de afgelopen jaren heel weinig belangstelling voor dit type bedrijventerrein. We hebben de prijzen voor een deel van de kavels verlaagd. We verwachten dat dit de belangstelling zal vergroten.

Winkels
We hebben flinke stappen gezet voor de bouw van het nieuwe Stadsdeelhart Anklaar. Er is een tijdelijk winkelcentrum gekomen, waarna het oude winkelcentrum kon worden gesloopt. De bouw van het nieuwe zorgcentrum Wilhelmina is in september begonnen. De bouw van de parkeergarage en het nieuwe winkelcentrum begint in 2016. We hebben ook al gewerkt aan aanpassing van de openbare ruimte, onder meer door de Tannhauserstraat af te sluiten voor het verkeer.

Vergunningen steeds meer digitaal
In 2015 hebben we ongeveer 60% van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwprojecten digitaal verwerkt. We verwachten dat dat in 2016 ongeveer 80% zal zijn. Vanaf 2015 kunnen onze klanten alleen bij het omgevingsloket terecht als ze daarvoor een afspraak maken.
Omgevingswet

We mogen van het Rijk het bestemmingsplan Binnenstad maken als ‘Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. Zo kunnen we ons voorbereiden op de Omgevingswet die in 2018 gaat gelden.

Klik hier voor Programma 9 in de jaarrekening