We hebben in 2015 veel gedaan aan sport, cultuur en erfgoed. Initiatieven en activiteiten die bij deze thema's horen, dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. Meedoen als vrijwilliger biedt mensen ontwikkeling en waardering. Voor een aantrekkelijke stad is een veelzijdig en goed bereikbaar aanbod van zowel cultuur- en sportvoorzieningen als evenementen belangrijk. Ook de zichtbaarheid van de stadshistorie kan daarbij helpen.

Cultuur
CODA is doorgegaan met investeren in bibliotheekvernieuwing. Dat leidde tot een nominatie voor de beste bibliotheek van Nederland in 2015. Vernieuwing is nodig omdat bibliotheken in Nederland steeds minder leden hebben en steeds minder boeken uitlenen. Dat merkt CODA ook. Het aantal bibliotheekbezoeken daalde van 571.000 in 2014 naar 561.275 in 2015. CODA museum deed het beter. Het had in 2015 102.760 bezoekers. Een record en een grote stijging ten opzichte van de 66.000 bezoekers in 2014. Onder meer de tentoonstelling Paper Art had grote landelijke belangstelling. Stichting ACEC heeft 12 tentoonstellingen en meerdere debatten en bijeenkomsten georganiseerd. Ook organiseerde ACEC voor de vierde keer een Gelderse kunstveiling. Orpheus heeft een succesvol theaterjaar gehad. De Hanos-zaal werd ingrijpend verbouwd en de financiële positie verbeterde. Stichting Gigant had 10.000 meer bezoekers dan in 2014. Financieel ging het minder goed. We hebben een extra subsidie van € 100.000 gegeven om te zorgen dat Gigant door kan. In 2015 zijn diverse muurschilderingen opgeleverd in het tijdelijk park Haven Centrum tijdens het Street Art Festival, georganiseerd door New Arts (Markant) en Klein Berlijn.

Erfgoed
De inventarisatie, waardering en advisering op het gebied van cultuurhistorie en archeologie, in het kader van het beleid, de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunningen is voortgezet. In 2015 is het erfgoed van Apeldoorn zichtbaarder geworden en beter beschermd voor de toekomst. Zowel juridisch door de planologische en wettelijke bescherming, als fysiek door het stimuleren van eigenaren en het (laten) organiseren van evenementen en het geven van informatie.

Topsportevenementen
In 2015 werd in Apeldoorn een aantal aansprekende topsportevenementen gehouden met internationale media-aandacht. In Omnisport vonden de Fed Cup-ontmoeting Nederland-Slowakije (tennis), het WK Paracycling (baanwielrennen voor atleten met een beperking) en voorrondes van het EK Volleybal Dames plaats. Apeldoorn was in de zomer één van de vier speelsteden van de WK Beach Volleybal. De slechte houtkwaliteit van de Omnisport wielerbaan en daardoor het gevaar voor baanrenners maakte het noodzakelijk de baan per 1 april 2015 te sluiten. De wielerbaan wordt vervangen. Op 1 september 2016 beschikt Omnisport over een nieuwe wielerbaan.
Sport
Het Sportfondsenbad is op 1 januari 2015 gesloten. ‘Klanten’ van het Sportfondsen hebben zonder grote problemen hun weg gevonden naar de zwembaden Malkander en de Sprenkelaar. We hebben renteloze leningen gegeven voor de aanleg van vier kunstgrasvelden (drie voetbalvelden en een hockeyveld). We hebben het plaatselijke sportleven over een breed front ondersteund. Zowel door subsidiëring van sportverenigingen (vooral voor instandhouding van de infrastructuur), als door het stimuleren van (school)sport. Met behulp van het budget voor sportstimulering heeft Accres de schoolsport gestimuleerd. Onder meer door inzet van buurtsportcoaches en de organisatie van een groot aantal sporttoernooien. In 2015 is in de wijk Osseveld-Woudhuis het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) van start gegaan. In samenwerking met partijen uit het sportveld hebben we in 2015 een Apeldoornse Sportagenda opgesteld. Die gaan we in 2016 uitvoeren.

Klik hier voor Programma 8 in de jaarrekening