Er zat in 2015 veel beweging in de ontwikkeling van het financiële beeld van de Wmo. Omdat de financiële risico‚Äôs groot waren, hebben we hard gewerkt aan goede beheersmaatregelen. Dat heeft succes gehad: we hebben in 2015 niet alle budgetten uitgegeven. Het geld dat we niet hebben uitgegeven, is nodig om financiële risico's in 2016 en daarna af te dekken. Zo kunnen we goede zorg aan kwetsbare inwoners van onze gemeente waarborgen.

Decentralisatie Wmo
Dit onderwerp kreeg in 2015 natuurlijk veel aandacht. U las er al over in hoofdstuk 3.

Meer dan Wmo
Er gebeurde meer in 2015. We hebben gezorgd voor collectieve voorzieningen om mantelzorgers te helpen. We hebben mantelzorgers een blijk van onze waardering gegeven door hen de mogelijkheid te bieden een cadeaubon van € 50,- aan te vragen. We kregen ongeveer 4.400 aanvragen. We hebben een plan van aanpak gemaakt om de dienstverlening voor hulpmiddelen op het gewenste niveau te krijgen. De reden daarvoor was dat de leverancier van de hulpmiddelen zoals rolstoelen in het klanttevredenheidsonderzoek een 6,7 scoorde. Dat is onder de norm van een 7. Verder hebben we aandacht besteed aan vrouwenopvang en huiselijk geweld. Met Veilig Thuis hebben we een goede uitvoeringsorganisatie opgezet die goed scoorde in een inspectieonderzoek.

Huishoudelijke hulp
Het was de bedoeling om alle cliënten tijdig te spreken zodat de regeling na 2015 zou stoppen. Dat is niet helemaal gelukt. Er geldt na het moment van herindicatie nog recht op 3 maanden overgangstermijn, waarin de huishoudelijke hulp doorloopt. De lasten lopen daarom tot april 2016 door. We hebben voor 2016 geen budget meer voor deze voorziening in de begroting. Om de lasten te kunnen dekken hebben we het voordeel uit 2015 overgebracht naar 2016.

Klik hier voor Programma 7 in de jaarrekening