In 2015 werd 65% van het afval gescheiden aangeboden. Daardoor wordt de hoeveelheid restafval steeds kleiner. In 2015 was dat 134 kg per inwoner. Dat komt vooral doordat Apeldoorners hun afval steeds beter scheiden. Als het gaat om apart inzamelen van gft hoort onze gemeente zelfs tot de beste gemeenten van Nederland.

Daarmee hebben we ons doel bereikt om de hoeveelheid restafval verder te verlagen. Ons doel is nu herbruikbare stromen nog beter te gebruiken als grondstof in een, liefst, regionale of lokale circulaire economie.

Anders inzamelen
We willen het onze inwoners steeds makkelijker maken hun afval nog beter te scheiden. Daarvoor zijn we in Woudhuis-Osseveld een proef begonnen met 'omgekeerd inzamelen'. Dat houdt in dat we het inzamelen van plastic en restafval omkeren. In de grijze container bieden inwoners hun plastic, blik en drankpakken aan, hun restafval brengen ze naar een inzamelpunt in de wijk. Bewoners van de buitengebieden hebben nu vier containers, een voor pmd (plastic, metaal en drankpakken), een voor gft, een voor papier en een voor restafval. Op die manier komt een maximale hoeveelheid grondstoffen beschikbaar voor hergebruik (recycling). En dat levert geld op. De scheiding van het restafval leverde € 1.300.000 meer op dan we hadden begroot. Daar stond wel tegenover dat de afvalstoffenheffing € 427.000 minder opbracht dan we hadden begroot. Dat komt omdat het aantal keren dat Apeldoorners hun afval aanboden, meer terugliep dan we hadden aangenomen.

Energietransitie
Voor een circulaire en gezonde toekomst is ook een energietransitie nodig. Een transitie naar meer duurzame energieopwekking maar ook naar minder energieverspilling. We hebben die energietransitie gestimuleerd. We hebben samen met landelijke partijen initiatieven met partners in de wijk ondersteund. Dat heeft resultaat opgeleverd in de wijk Kerschoten en in Loenen. Lokale energiebedrijven (waaronder deA) hebben 9 scholen en 111 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Dat was onderdeel van het regiocontract. We hebben 2.348 individuele en 25 collectieve aanvragen behandeld voor subsidie voor het isoleren van bestaande particuliere woningen. Verder kijken we naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een installatie van zonnepanelen in Zuidbroek en voor gebruik van biomassa.

Klik hier voor Programma 4 in de jaarrekening