We hebben in 2015 een deel van de achterstand in het onderhoud van de wegen weggewerkt. De meeste tarieven voor de parkeergarages zijn omlaag gegaan om te zorgen dat de parkeergarages meer gebruikt worden. We hebben projecten uitgevoerd om overlast van geparkeerde auto's in woonwijken te voorkomen. Ten slotte hebben we gezorgd voor meer groen en water in de (binnen)stad en de dorpen.

De openbare ruimte moet inwoners en bezoekers een prettig verblijf bieden. Met voorzieningen die van duurzame kwaliteit zijn en met een uitstraling die past bij de Buitenstad. Ze moeten comfort en veiligheid bieden. Daar kunnen we hulp bij gebruiken. Daarom vragen we bewoners en bedrijven medeverantwoordelijkheid te nemen voor en identiteit te geven aan de eigen leefomgeving.

Wegen
Op drie projecten na hebben we het Uitvoeringsprogramma Wegen 2015 helemaal uitgevoerd. Daarmee hebben we een deel van de achterstand in het onderhoud van de wegen weggewerkt. Dat konden we vooral doen dankzij een bijdrage van € 5 miljoen van de provincie. De kwaliteit van 80% van de asfaltwegen in Apeldoorn is nu goed. De drie projecten die we in 2015 niet hebben uitgevoerd zijn het groot onderhoud aan de Badhuisweg, de Henri Dunantlaan en de rotonde Jachtlaan/PWA-laan. We voeren dit begin 2016 uit.
Belangrijke projecten in 2015 waren de verbreding van de Zutphensestraat en een deel van de Laan van Malkenschoten en de nieuwe inrichting van de Arnhemseweg en de kruising Wilhelmina Druckerstraat/Vosselmanstraat. We zijn ook begonnen met de aanleg van een veiliger fietspad in Molenstraat Centrum, waardoor fietsers niet meer op de rijbaan hoeven te rijden. En we hebben ongeveer 50 palen in fietspaden op de fietsdoorstroomassen weggehaald of veiliger geplaatst.

Parkeren
We hebben een voorstel gemaakt om ervoor te zorgen dat er weer genoeg geld zit in de Reserve Bereikbaarheid Binnenstad. Die dreigde op termijn onder nul te komen. Verder hebben we de tariefzones en de gebieden voor betaald parkeren eenvoudiger gemaakt en het proces voor de behandeling van parkeervergunningen verder gedigitaliseerd. We gaan daar ook in 2016 nog mee door.
We hebben een aantal projecten uitgevoerd om overlast van geparkeerde auto's in woonwijken te voorkomen. Onder andere aan de Vondellaan en Zuiderlaan en in de Veldhuisstraat. In alle gevallen zoeken we samen met betrokkenen naar de beste manier om overlast te voorkomen of ten minste te beperken van auto's die net buiten de betaalzones worden geparkeerd.

Groen en water
We willen een gemeente zijn van groen en beken met goede verbindingen tussen stad en landschap. Met voldoende groen en speelruimte in de woonomgeving en groen en water in de binnenstad. Wat vinden onze inwoners daarvan? We hebben in 2015 een burgerpanel gevraagd:

  • hoe we de uitstraling van het groen kunnen verbeteren;
  • welke parken zij het meest bezoeken;
  • of zij willen meehelpen bij activiteiten voor het park.

Ongeveer 66% was tevreden tot erg tevreden over hoe het groen eruit ziet. Minder zwerfvuil is een van de verbeterpunten die het burgerpanel noemde, naast meer variatie in kleur en fleur. De behoefte aan meer variatie en fleur is begrijpelijk na de jaren van versobering die we achter de rug hebben. De parken Berg en Bos, Oranjepark en Het Loo worden het meest bezocht, direct gevolgd door de grote wijkparken. Iets meer dan de helft van het burgerpanel (52%) is bereid mee te helpen bij activiteiten in de parken. Dat laat zien dat de bewoners erg betrokken zijn bij het groen in onze gemeente en er veel waardering voor hebben. Dat zien we ook aan het grote aantal activiteiten dat ze er organiseren. Dat aantal is gegroeid van 180 in 2014 naar 220 in 2015.

Stadsranden en Groene Mal
In het Weteringse Broek hebben we 5 km nieuwe fiets- en wandelpaden, 23 ha nieuwe natuur en een energiebos van 9 ha voor de teelt van biomassa aangelegd. We hebben ook nieuwe natuur en nieuwe fiets- en wandelverbindingen aangelegd in het Drostendal, langs de weteringen en op landgoed Woudhuis. Verder hebben we het laatste deel van Park Zuidbroek aangelegd. We hebben een netwerk opgebouwd van mensen en organisaties die meedenken en meedoen met het beheer van het park. Verder hebben we fiets- en voetverbindingen met de omgeving aangelegd. In De Maten hebben we alle recreatieve verbindingen aangelegd tot aan het Beekbergse Broek.

Beken en sprengen
De beek in Orderveen Noord en de Rode Beek Noord in het Waterbronpark in Orden en de Eendrachtspreng Zuid in Ugchelen zijn weer zichtbaar. We hebben ook een verbinding gemaakt tussen die beken en de Grift. Daardoor kunnen we het water uit die beken onder meer voor ecologie en recreatie gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld in de beek in Orderveen Noord het Waterbronpark gemaakt, een nieuw avontuurlijk groen- en speelgebied. We hebben de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van de Orderbeek. Er stroomt nu weer water door. We zijn begonnen met de voorbereiding van de aanleg van een aantal andere beken.

Klik hier voor Programma 3 in de jaarrekening