Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt was in 2015 een 7,4 voor heel Apeldoorn. Een klein beetje hoger dan in de jaren daarvoor. Dat was de uitslag van het Veiligheidspanel dat we daarnaar hadden gevraagd. Via ons Integraal Veiligheidsplan werken we er hard aan dat Apeldoorn een veilige woon-, werk- en recreatiegemeente is. We besteden veel aandacht aan overlastsituaties in woonwijken, huiselijk geweld, woninginbraken, (woning)overvallen, straatroof en jeugdcriminaliteit. Hierbij werken we nauw samen met brandweer, politie, openbaar ministerie en de gemeenten in de Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is in 2015 begonnen met de uitvoering van het project VNOG Risicogericht. Dat is het proces om de organisatie van de VNOG opnieuw vorm te geven. De VNOG wil met dit project de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren en tegelijk goedkoper en eenvoudiger werken. In 2015 organiseerde de VNOG drie bestuurlijke oefeningen. We hielden ook onze jaarlijkse audit, waaruit bleek dat we goed voorbereid zijn op de uitvoering van onze taken. In 2015 was het gelukkig niet nodig om onze crisisorganisatie in te zetten.

Evenementen
De verlening van vergunningen voor activiteiten in de openbare ruimte is goed verlopen. We hebben bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid bij grote evenementen als Prinsennacht, Koningsdag, Harley & European Bike Festival, VNG Jaarcongres en WK Beachvolleybal. Bij ons beleid voor evenementenvergunningen hadden we ook veel aandacht voor geluid en het in goede banen leiden van bezoekersstromen. Door meer kennis op dat gebied kunnen we in de toekomst klachten voorkomen.

Opruiming explosieven
Ook in 2015 hebben we munitie en explosieven opgeruimd die sinds de Tweede Wereldoorlog in de bodem van gemeentelijke natuurgebieden liggen. We zijn in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te kijken hoe we verder gaan na 2016. Het Rijk vergoedt nog maar 70% van de kosten. Kortom, er is te weinig geld en het werk is nog niet klaar.

Klik hier voor Programma 2 in de jaarrekening