I Sociale basisvoorzieningen

II Eerstelijns ondersteuning

III Tweedelijns ondersteuning

IV Bescherming en veiligheid

V Eigen bijdragen