Ambities

Sport, cultuur en erfgoed bieden inwoners van Apeldoorn de mogelijkheid om zich te kunnen ontplooien. De vele initiatieven en activiteiten die bij deze thema's horen, dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. Cultuur, sport, erfgoed en evenementen verdienen bovendien de aandacht vanuit het oogpunt van participatie (meedoen), door de directe relatie met vrijwilligerswerk. Voor een aantrekkelijke stad is een veelzijdig en goed bereikbaar aanbod van zowel cultuur- en sportvoorzieningen als evenementen belangrijk. Ook de zichtbaarheid van de stadshistorie draagt hieraan bij.

Er is in Apeldoorn veel geïnvesteerd in culturele voorzieningen. Er staat een infrastructuur van formaat, van onder meer grote instituten als CODA, Orpheus, Gigant, Markant, het NJO en de Ereprijs, ACEC, Koldenhof Producties, de Apeldoornse Popschool, het Loo, de JT bioscoop en vele meer. Apeldoorn heeft hier een stevige troef mee in handen om aantrekkelijk te zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

De gemeente Apeldoorn stelt Orpheus, Markant, Gigant en CODA verantwoordelijk voor de exploitatie en programmering van de culturele hoofdaccommodaties. Daarnaast biedt Omnisport mogelijkheden voor topsportevenementen. De gemeente stimuleert de organisatie van (inter-) nationale sportevenementen, zodat deze accommodatie optimaal wordt benut.

De cultuursector verandert. Cultuurinstellingen zullen zich hierop moeten aanpassen, onder meer door te gaan samenwerken met andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs en het welzijnswerk(jeugdzorg, ouderen).

Een herkenbare historische identiteit van Apeldoorn is belangrijk voor het toerisme en zorgt voor  een toekomstbestendige binnenstad. Zowel het culturele als het archeologische erfgoed moeten hiervoor duidelijker in beeld worden gebracht. Dit doet de gemeente door middel van monumentensubsidies en bijvoorbeeld het Gevelfonds.

Speerpunten

  • Voldoende en optimaal benutten van voorzieningen voor sport en cultuur en behoud van cultureel erfgoed;
  • Een aanbod dat aansluit bij de actuele en toekomstige wensen van bedrijven, bezoekers en bewoners;
  • Aantrekkingskracht en bereikbaarheid van aanbod waarborgen en vergroten.

Risico's

Nr.Naam
422Omnisport knelpunten bouw