Ambities

De centrale doelstelling voor de komende vier jaar is dat Apeldoorn een comfortabele en veilige woon-, werk- en recreatiegemeente is.

Speerpunten

In het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2015-2018 worden de volgende speerpunten onderscheiden:

  • sociale kwaliteit: overlast in de woonomgeving;
  • objectieve veiligheid: met name huiselijk geweld, woninginbraken, (woning)-overvallen en straatroof;
  • jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit;
  • georganiseerde criminaliteit; met name hennepteelt, mensenhandel en outlaw motorcycle gangs (OMG’s);
  • veilig toerisme en veilige evenementen.