Tabel schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Drempelbedrag

3.989

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.850

1.421

1.289

2.079

Ruimte onder het drempelbedrag

2.139

2.569

2.701

1.910

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

619.585

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

500.000

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

119.585

Drempelbedrag

3.989

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

166.478

129.271

118.550

191.283

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.850

1.421

1.289

2.079