Stand van zaken
Apeldoorn is een stad in het groen. Wij hebben oog voor de waarde van de groene gebieden aan de randen van de stad. Groen is meer dan alleen een natuurlijke versiering. Groen brengt mensen bij elkaar, draagt bij aan de gezondheid en verhoogt de waarde van de leefomgeving. Groen leent zich voor burgerinitiatieven en samenwerking met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De budgetten voor onderhoud zijn genoeg voor een onderhoudsniveau waarbij geen onveiligheid of kapitaalvernietiging is door gebrekkig onderhoud. Maar ze zijn niet genoeg om aan de opdracht tot vervanging op de lange termijn te kunnen voldoen. Dat geldt vooral voor het bomenbestand.

Programma 2015
We voeren in 2015 het onderhoud uit volgens de kwaliteit die staat in de Nota. We maken ook een website waarop alle burgerinitiatieven staan.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We hebben het onderhoud uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat daarvoor is vastgesteld. We hebben ook de ruim 200 bewonersinitiatieven in beeld gebracht en op de website gezet. Daarnaast hebben we het bomenbestand op lange termijn in beeld gebracht. Dat laat zien dat we vanaf 2020 moeten beginnen met de systematische vernieuwing van boomstructuren. We onderzoeken of het geld dat we hebben, genoeg is om dat te doen. Hierbij kijken we ook naar de relatie met Grip op kapitaalgoederen.