U heeft vooral in het verleden garanties gegeven voor leningen die onder meer lokale woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, sportverenigingen en dergelijke zijn aangegaan. Tegenwoordig zijn er waarborgfondsen voor woningbouw, zorg en dergelijke. Daardoor krijgen wij steeds minder rechtstreeks de vraag om garant te staan voor leningen van die instanties. Bij de woningbouw is de gemeente nog steeds verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt zich als eerste garant voor die leningen.
Wij hebben besloten om vanaf 1 januari 2011 niet meer garant te staan voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Risico op gemeentegaranties (bedragen x € 1 mln)

Restant bedrag per 1-1-2015

Restant bedrag per 31-12-2015

Absoluut

%

Absoluut

%

Rechtstreekse garantiestelling

8,5

1,9%

0,0

0,0%

Als achtervang met WSW-garantie

434,8

98,1%

402,9

100,0%

Totaal

443,3

100,0%

402,9

100,0%