Tot en met 2018 is onze weerstandscapaciteit negatief. Dat betekent dat tot die tijd ook ons weerstandsvermogen negatief is. Op basis van de voorspelling van onze reservepositie in de MPB en de financiële gevolgen van onze risico's neemt het verhoudingsgetal van het weerstandsvermogen toe van -/- 1,2 op basis van deze jaarrekening naar 3,0 eind 2022. Vanaf 2020 is het weerstandsvermogen van onze gemeente ruim voldoende tot goed (groter dan 1).