Incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld.  Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden
eenmalig het begrotings- en rekeningsresultaat.

Pro-

Beleids

Omschrijving

Begroting 2015

Realisatie 2015

verschil

gramma

product

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

002

Burgerpeiling

-30

-20

10

1

002

Ondersteuning informatiebeveiliging

-75

-106

-31

1

002

Budget VNG-congres 2015

-150

-218

103

-68

103

1

002

Vebreding en intensivering lobby

-200

-110

90

1

003

Verkiezingen

-205

-96

109

1

922

Bijdrage van de BCF-reserve

375

375

0

1

922

Bijdrage Alg Reserve ivm I-NUP

885

885

(algemene uitkering)

1

960

Digitaliseren informatievoorziening

-125

-123

2

6

610

Hogere bijstandsuitkering

-2.400

-2.092

308

Totaal

-3.185

1.260

-2.765

1.363

420

103